Okazyjne ceny

Najwyższa jakość, wygoda i bezpieczeństwo w przystępnej cenie.

Profesjonalna pomoc

Nasi kompetentni pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania.

Darmowa dostawa

Kurier dostarczy wózek wprost pod Twoje drzwi, zupełnie za darmo!

 1. Forbaby gwarantuje swoim klientom możliwość zwrotu każdego towaru  w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach podanych w pkt 14
 3. Jedynym warunkiem dokonania zwrotu towaru jest przysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik.
 4. Opcja zwrotu towaru w ciągu 30 dni nie dotyczy odmowy przyjęcia zamówionego towaru przez klienta w momencie dostarczenia przez kuriera. W takiej sytuacji obowiązują ogólne przepisy prawne dotyczące zwrotów zawarte w ustawie Prawa Konsumenta i regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zobowiązań z tytułu umów wzajemnych. .
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru dostarczonego klientowi zgodnie z umową nabywca zobowiazany jest do jest do zwrotu wszystkich poniesionych przez sprzedawcę kosztów obsługi zamówienia. Przez powyższe rozumie sie koszty: pakowania towaru, obsługi informatycznej zamówienia, dostawy towaru do klienta i zwrotu towaru do sprzedawcy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Każdy zwracany towar musi być spakowany w karton. Prosimy, aby produkt zaopatrzyć, w miarę możliwości, w otrzymany przy zakupie towaru paragon fiskalny lub podać nr faktury vat. Do paczki należy zapakować wydrukowany o wypełniony FORMULARZ ZWROTU
 9. Pieniądze zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub w przypadku niepodania konta przekazem pocztowym. Numer konta bankowego niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom można przekazać  mailem lub listem poleconym na adres firmy
 10. Koszt odesłania towaru przez klienta nie jest finansowany przez sprzedawcę, co oznacza, że to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Lżejsze towary (do 5 kg) najkorzystniej wysyłać do nas pocztą wykorzystując paczkę ekonomiczną.
 12. Istnieje opcja zwrotu przez kuriera z DHL. Koszt dostawy zwracanego w ten sposób towaru wyniesie 50 zł za paczkę do 30 kg - początkowo zapłacone przez Forbaby Zostanie to później potrącone z kwoty zwracanej do klienta po otrzymaniu przez nas towaru (nie dotyczy paczek wielkogabarytowych, palet i przesyłek zagranicznych).
 13. Wszystkie zwroty towaru należy wysyłać na adres: Ibebe  Forbaby, ul. T.Rejtana 6, 42-200 Częstochowa.
 14. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na raty, Konsument może odstąpić od kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wystarczy wysłać do banku formularz.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:
 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • świadczenia usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartych w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
 • gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 • w których w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 2. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim. W takiej sytuacji klient ma zawsze prawo do wybrania korzystniejszej dla siebie opcji.

FORMULARZ ZWROTU

Produkt dodany do listy życzeń